Hvem er vi?

Vi er en selvejende institution: Broby Pensionist boligforening, som har til formål, at bygge, eje og administrere boliger for ældre syge og svagelige især folke- og invalidepensionister.
Det startede i 1968 da Broby kommune besluttede, at bygge et plejehjem i Brobyværk (det vi i dag kender som Åløkkeparken), da blev der talt om at lukke alderdomshjemmet i Nr. Broby, som siden 1951 var et ”Hjem” for folk i Nr. Broby.Nr. Broby Borgerforening rettede henvendelse til kommunen om, at overtage grunden hvor ”Hjemmet” lå. Det blev så starten på Broby Pensionist boligforening, betingelserne blev, at der skulle oprettes boliger i de 4 gamle sogne. Fra 1977- 1985 er der i alt bygget 76 lejligheder, med tilhørende fælleshus i hvert område.
Lejlighederne bliver løbende moderniseret med udskiftning af køkkener.
Alle lejere er folke- eller invalidepensionister, det giver et godt fælleskab.
Nr. Broby: 6 lejligheder på Dæmningen og 20 lejligheder på Rosenvænget. 
Brobyværk: 20 lejligheder på Stålbjergvej.
Allested: 10 lejligheder på Møllebakken.
Vester Hæsinge: 10 lejligheder på Engbækvej og 10 lejligheder på Ellevænget.

Broby Pensionist Boligforening - bpbf

Broby Pensionist Boligforening S/I · Rosenvænget 49 · 5672 Broby · Tlf.: 6263 2233 · bpbf@mail.dk

Designed by www.graphic-solutions.dk - Photos by www.boje-d.dk